Home » 2017 » July (page 4)

Monthly Archives: July 2017

Key reset máy in Epson TX230

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson TX230 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson TX230 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng …

Read More »

Key reset máy in Epson TX220

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson TX220 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson TX220 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng …

Read More »

Key reset máy in Epson TX219

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson TX219 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson TX219 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng …

Read More »