Home » Reset Canon (page 100)

Reset Canon

Reset chip ALC-5050-Y-1.4K Canon LBP-5050

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-5050. Sử dụng cho máy in: Canon LBP-5050 Mã chip reset: ALC-5050-Y-1.4K Mã chip gốc: CRG-316Y Màu sắc: Y Số trang in giới hạn: 1.4K Máy in tương thích: Canon LBP5050 2. Chip máy in là …

Read More »

Reset chip ALC-5050-M-1.4K Canon LBP-5050

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-5050. Sử dụng cho máy in: Canon LBP-5050 Mã chip reset: ALC-5050-M-1.4K Mã chip gốc: CRG-316M Màu sắc: M Số trang in giới hạn: 1.4K Máy in tương thích: Canon LBP5050 2. Chip máy in là …

Read More »

Reset chip ALC-5050-C-1.4K Canon LBP-5050

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-5050. Sử dụng cho máy in: Canon LBP-5050 Mã chip reset: ALC-5050-C-1.4K Mã chip gốc: CRG-316C Màu sắc: C Số trang in giới hạn: 1.4K Máy in tương thích: Canon LBP5050 2. Chip máy in là …

Read More »

Reset chip ALC-5050-K-2.2K Canon LBP-5050

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-5050. Sử dụng cho máy in: Canon LBP-5050 Mã chip reset: ALC-5050-K-2.2K Mã chip gốc: CRG-316B Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 2.2K Máy in tương thích: Canon LBP5050 2. Chip máy in là …

Read More »