Home » Reset Canon (page 103)

Reset Canon

Reset chip ALC-3018-1.5K Canon LBP-3050

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-3050. Sử dụng cho máy in: Canon LBP-3050 Mã chip reset: ALC-3018-1.5K Mã chip gốc: CRG-312/512/713 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 1.5K Máy in tương thích: Canon LBP-3018 Canon LBP-3050 Canon LBP-3108 2. …

Read More »

Reset chip ALC-3018-1.5K Canon LBP-3018

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-3018. Sử dụng cho máy in: Canon LBP-3018 Mã chip reset: ALC-3018-1.5K Mã chip gốc: CRG-312/512/712 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 1.5K Máy in tương thích: Canon LBP-3018 Canon LBP-3050 Canon LBP-3108 2. …

Read More »