Home » Reset HP (page 2)

Reset HP

Reset chip C5010D HP Digital Copier 610 series

1. Chip reset cho máy in HP Digital Copier 610 series. Sử dụng cho máy in: HP Digital Copier 610 series Mã chip reset: AJH-5010D-COLOR Mã chip gốc: C5010D Máy in tương thích: HP Color Inkjet Printer CP1160 series HP Officejet D125xi HP …

Read More »

Reset chip C5010D HP Officejet 7140 series

1. Chip reset cho máy in HP Officejet 7140 series. Sử dụng cho máy in: HP Officejet 7140 series Mã chip reset: AJH-5010D-COLOR Mã chip gốc: C5010D Máy in tương thích: HP Color Inkjet Printer CP1160 series HP Officejet D125xi HP Officejet D135 …

Read More »

Reset chip C5010D HP Officejet 7130 series

1. Chip reset cho máy in HP Officejet 7130 series. Sử dụng cho máy in: HP Officejet 7130 series Mã chip reset: AJH-5010D-COLOR Mã chip gốc: C5010D Máy in tương thích: HP Color Inkjet Printer CP1160 series HP Officejet D125xi HP Officejet D135 …

Read More »

Reset chip C5010D HP Officejet 7110 series

1. Chip reset cho máy in HP Officejet 7110 series. Sử dụng cho máy in: HP Officejet 7110 series Mã chip reset: AJH-5010D-COLOR Mã chip gốc: C5010D Máy in tương thích: HP Color Inkjet Printer CP1160 series HP Officejet D125xi HP Officejet D135 …

Read More »

Reset chip C5010D HP Officejet D155xi

1. Chip reset cho máy in HP Officejet D155xi. Sử dụng cho máy in: HP Officejet D155xi Mã chip reset: AJH-5010D-COLOR Mã chip gốc: C5010D Máy in tương thích: HP Color Inkjet Printer CP1160 series HP Officejet D125xi HP Officejet D135 HP Officejet …

Read More »

Reset chip C5010D HP Officejet D145

1. Chip reset cho máy in HP Officejet D145. Sử dụng cho máy in: HP Officejet D145 Mã chip reset: AJH-5010D-COLOR Mã chip gốc: C5010D Máy in tương thích: HP Color Inkjet Printer CP1160 series HP Officejet D125xi HP Officejet D135 HP Officejet …

Read More »

Reset chip C5010D HP Officejet D135xi

1. Chip reset cho máy in HP Officejet D135xi. Sử dụng cho máy in: HP Officejet D135xi Mã chip reset: AJH-5010D-COLOR Mã chip gốc: C5010D Máy in tương thích: HP Color Inkjet Printer CP1160 series HP Officejet D125xi HP Officejet D135 HP Officejet …

Read More »

Reset chip C5010D HP Officejet D135

1. Chip reset cho máy in HP Officejet D135. Sử dụng cho máy in: HP Officejet D135 Mã chip reset: AJH-5010D-COLOR Mã chip gốc: C5010D Máy in tương thích: HP Color Inkjet Printer CP1160 series HP Officejet D125xi HP Officejet D135 HP Officejet …

Read More »

Reset chip C5010D HP Officejet D125xi

1. Chip reset cho máy in HP Officejet D125xi. Sử dụng cho máy in: HP Officejet D125xi Mã chip reset: AJH-5010D-COLOR Mã chip gốc: C5010D Máy in tương thích: HP Color Inkjet Printer CP1160 series HP Officejet D125xi HP Officejet D135 HP Officejet …

Read More »