Home » Reset Ricoh (page 8)

Reset Ricoh

Reset chip ALR-BP20-5K Ricoh BP20

1. Chip reset cho máy in Ricoh BP20. Sử dụng cho máy in: Ricoh BP20 Mã chip reset: ALR-BP20-5K Mã chip gốc: 402455 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 5K Máy in tương thích: Ricoh BP20 2. Chip máy in là …

Read More »

Reset chip ALR-BP20-3K Ricoh BP20

1. Chip reset cho máy in Ricoh BP20. Sử dụng cho máy in: Ricoh BP20 Mã chip reset: ALR-BP20-3K Mã chip gốc: 402455 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 3K Máy in tương thích: Ricoh BP20 2. Chip máy in là …

Read More »

Reset chip ALR-AC205-5K Ricoh AC205

1. Chip reset cho máy in Ricoh AC205. Sử dụng cho máy in: Ricoh AC205 Mã chip reset: ALR-AC205-5K Mã chip gốc: 412660 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 5K Máy in tương thích: Ricoh AC205 2. Chip máy in là …

Read More »