Home » Reset Xerox

Reset Xerox

Reset chip ALX-2778-ME Xerox Phaser 3260

1. Chip reset cho máy in Xerox Phaser 3260. Sử dụng cho máy in: Xerox Phaser 3260 Mã chip reset: ALX-2778-ME Mã chip gốc: 106R02778 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 3K Máy in tương thích: Xerox WorkCentre 3215 Xerox WorkCentre …

Read More »

Reset chip ALX-2778-ME Xerox Phaser 3052

1. Chip reset cho máy in Xerox Phaser 3052. Sử dụng cho máy in: Xerox Phaser 3052 Mã chip reset: ALX-2778-ME Mã chip gốc: 106R02778 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 3K Máy in tương thích: Xerox WorkCentre 3215 Xerox WorkCentre …

Read More »

Reset chip ALX-2778-ME Xerox WorkCentre 3225

1. Chip reset cho máy in Xerox WorkCentre 3225. Sử dụng cho máy in: Xerox WorkCentre 3225 Mã chip reset: ALX-2778-ME Mã chip gốc: 106R02778 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 3K Máy in tương thích: Xerox WorkCentre 3215 Xerox WorkCentre …

Read More »

Reset chip ALX-2778-ME Xerox WorkCentre 3215

1. Chip reset cho máy in Xerox WorkCentre 3215. Sử dụng cho máy in: Xerox WorkCentre 3215 Mã chip reset: ALX-2778-ME Mã chip gốc: 106R02778 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 3K Máy in tương thích: Xerox WorkCentre 3215 Xerox WorkCentre …

Read More »

Reset chip ALX-2777-EXP Xerox Phaser 3260

1. Chip reset cho máy in Xerox Phaser 3260. Sử dụng cho máy in: Xerox Phaser 3260 Mã chip reset: ALX-2777-EXP Mã chip gốc: 106R02777 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 3K Máy in tương thích: Xerox WorkCentre 3215 Xerox WorkCentre …

Read More »

Reset chip ALX-2777-EXP Xerox WorkCentre 3225

1. Chip reset cho máy in Xerox WorkCentre 3225. Sử dụng cho máy in: Xerox WorkCentre 3225 Mã chip reset: ALX-2777-EXP Mã chip gốc: 106R02777 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 3K Máy in tương thích: Xerox WorkCentre 3215 Xerox WorkCentre …

Read More »

Reset chip ALX-2777-EXP Xerox WorkCentre 3215

1. Chip reset cho máy in Xerox WorkCentre 3215. Sử dụng cho máy in: Xerox WorkCentre 3215 Mã chip reset: ALX-2777-EXP Mã chip gốc: 106R02777 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 3K Máy in tương thích: Xerox WorkCentre 3215 Xerox WorkCentre …

Read More »

Reset chip ALX-2775-EXP Xerox Phaser 3260

1. Chip reset cho máy in Xerox Phaser 3260. Sử dụng cho máy in: Xerox Phaser 3260 Mã chip reset: ALX-2775-EXP Mã chip gốc: 106R02775 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 1.5K Máy in tương thích: Xerox WorkCentre 3215 Xerox WorkCentre …

Read More »

Reset chip ALX-2775-EXP Xerox WorkCentre 3225

1. Chip reset cho máy in Xerox WorkCentre 3225. Sử dụng cho máy in: Xerox WorkCentre 3225 Mã chip reset: ALX-2775-EXP Mã chip gốc: 106R02775 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 1.5K Máy in tương thích: Xerox WorkCentre 3215 Xerox WorkCentre …

Read More »

Reset chip ALX-2775-EXP Xerox WorkCentre 3215

1. Chip reset cho máy in Xerox WorkCentre 3215. Sử dụng cho máy in: Xerox WorkCentre 3215 Mã chip reset: ALX-2775-EXP Mã chip gốc: 106R02775 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 1.5K Máy in tương thích: Xerox WorkCentre 3215 Xerox WorkCentre …

Read More »