Home » Reset Xerox (page 5)

Reset Xerox

Reset chip ALX-636BK-3K Xerox DocuPrint CP305d

1. Chip reset cho máy in Xerox DocuPrint CP305d. Sử dụng cho máy in: Xerox DocuPrint CP305d Mã chip reset: ALX-636BK-3K Mã chip gốc: CT201636 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 3K Máy in tương thích: Xerox DocuPrint CP305d Xerox DocuPrint …

Read More »

Reset chip ALX-1603Y-2.5K Xerox Phaser 6500

1. Chip reset cho máy in Xerox Phaser 6500. Sử dụng cho máy in: Xerox Phaser 6500 Mã chip reset: ALX-1603Y-2.5K Mã chip gốc: 106R01603 Màu sắc: Y Số trang in giới hạn: 2.5K Máy in tương thích: Xerox Phaser 6500 Xerox Workcentre …

Read More »

Reset chip ALX-1602M-2.5K Xerox Phaser 6500

1. Chip reset cho máy in Xerox Phaser 6500. Sử dụng cho máy in: Xerox Phaser 6500 Mã chip reset: ALX-1602M-2.5K Mã chip gốc: 106R01602 Màu sắc: M Số trang in giới hạn: 2.5K Máy in tương thích: Xerox Phaser 6500 Xerox Workcentre …

Read More »

Reset chip ALX-1601C-2.5K Xerox Phaser 6500

1. Chip reset cho máy in Xerox Phaser 6500. Sử dụng cho máy in: Xerox Phaser 6500 Mã chip reset: ALX-1601C-2.5K Mã chip gốc: 106R01601 Màu sắc: C Số trang in giới hạn: 2.5K Máy in tương thích: Xerox Phaser 6500 Xerox Workcentre …

Read More »

Reset chip ALX-1604BK-3K Xerox Workcentre 6505

1. Chip reset cho máy in Xerox Workcentre 6505. Sử dụng cho máy in: Xerox Workcentre 6505 Mã chip reset: ALX-1604BK-3K Mã chip gốc: 106R01604 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 3K Máy in tương thích: Xerox Phaser 6500 Xerox Workcentre …

Read More »

Reset chip ALX-1604BK-3K Xerox Phaser 6500

1. Chip reset cho máy in Xerox Phaser 6500. Sử dụng cho máy in: Xerox Phaser 6500 Mã chip reset: ALX-1604BK-3K Mã chip gốc: 106R01604 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 3K Máy in tương thích: Xerox Phaser 6500 Xerox Workcentre …

Read More »