Home » Tag Archives: Reset Epson XP-802 bằng key WIC

Tag Archives: Reset Epson XP-802 bằng key WIC

Key reset máy in Epson XP-802

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson XP-802 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson XP-802 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng …

Read More »